•  
  •  

Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

XIII. találkozó

A Nána nevü települések 13. alkalommal találkoztak ebben az évben. A találkozónak Hajdúnánás városa adott otthont a Nánási vigasságok címü rendezvény keretén belül. Mind a hét Nána képviseltette magát az egésznapos rendezvényen, ahol a reggeli megnyito után a Bocskai Korona egyéves jubileumát köszöntötték. A színpadon különféle csoportok váltották egymást a közönség pedig választhatott a kedvére való kínálatból. A téren közben föttek a pásztorételek, népmüvészeti vásár vette kezdetét. A nap folyamán a legfinomabb sütemény, a legfinomabb pálinka és természetesen a legfinomabb étkek is versenyeztek és a koraesti órákban a versenyek kiértékelésére is sor került. A délutáni órákban a kultúrális és közösségi alapon történö együttmüködések fejlesztése címü szakmai tanácskozásra került sor. Községünket hétfös csoport képviselte és a Nána nevü települések XIV. találkozójára tolmácsoltuk a meghívásunkat, hiszen a következö találkozónak községünk Nána ad otthont 2014-ben.

2013 július                                                                      Matuska Zsuzsanna

Testvértelepüléseink találkozója

A 11. falunap alkalmával találkoztak a testvértelepüléseink községünkben. Vendégül fogadtuk Tiszanána küldöttségét, akikkel 2004-ben írtunk alá testvértelepülési szerzödést és akikkel azóta is évente rendszeresen több alkalommal is találkozunk. Nemcsak az önkormányzat, hanem az iskolásaink, fiataljaink, civilszervezetek, sportolók is találkoztak már egymással és látogatták egymást. 2009-ben történt a lengyelországi Baranów településsel egy szándéknyilatkozat aláírása, amikor is a települések közti kapcsolat bövítéséröl hoztunk nyilatkozatot. Azóta az ottani önkormányzat szinte teljes egészében kicserélödött, de az új polgármester asszony és a testület is nyitott volt a kapcsolattartásra, amit az is jelez, hogy az idén hétfös delegáció látogatott el hozzánk. A személyes találkozásunkkor megbeszéltük a kapcsolatunk további gazdagítását. Már hatodik éve van baráti kapcsolat Nána és Tokod nyugdíjasai valamint az önkormányzat tagjai, fiataljaink, sportolóink között, de írásban egy partnertelepülési okirat aláírására most került sor az idei falunapon a két önkormányzat valamint a két nyugdíjasklub között. Az okiratban megerösítettük abbéli szándékunkat, hogy a partnertelepülési kapcsolatot tovább mélyítjük és gazdagítjuk. Nemzetközinek mondtuk a testvértelepülési találkozót, hiszen három ország három nemzete közt létesültek és mélyülnek a kapcsolatok, amelyek magába foglalják az egymás kultúrájának, hagyományának, szokásainak megismerését, az önkormányzatok munkáját valamint a közös pályázati lehetöségeket. Végezetül pedig jó emberi és baráti, családi kapcsolatok kiépítésére is lehetöség nyílik.

2013. július                                                                       Matuska Zsuzsanna

Nána falvak találkozója 

Az idén 11.alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencében levö Nána nevü települések találkozoja. Házigazdaként Kisnána fogadta a települések küldötteit, akik közül Alsonánán kívül minden település képviseltette magát. Annak ellenére, hogy rossz idöt fogtunk ki a hangulat nagyon jó volt, hiszen öröm és élmény volt találkozni a „nánaiakkal“. 
Az egésznapos rendezvény a kisnánai várjátékok keretén belül volt megszervezve, így sok élményben volt része a jelenlevöknek. A kisnánai várat az elözö évben újították fel, így mi nánaiak megtekinthettük idegenvezetö kalauzolásával az egész létesítményt és meghallgathattuk annak történetét. A felújítást a falu kezdeményezte, hiszen ez az egész létesítmény községi tulajdon. A felújítás 340 millio forintba került, amiböl 42 millio forintot a falu költségvetéséböl fedeztek a többi pályázati forrás,. Koncsos Sándor polgármester úr elmondása szerint. A felújított vár minden évben sok rendezvénynek ad otthont, valamint egész évben látogathato. A Nána nevü települések következö találkozójára, a 12.-re Bakonynánán kerül sor, az ott jelenlevö Kropf Miklos polgármester úr szeretettel hívta meg a „nánaiakat“ a jövö évi találkozóra. 

Matuska Zsuzsanna 


Nánák találkozója 
Ez évben immár 10 alkalommal találkoztak a Kárpát - medencében levö Nánák. Az idei évben, ugyanúgy mint tíz évvel ezelött, Tiszanána adott otthont a találkozónak. A rendezvényt éppen államalapító Szent István királyunk ünnepén augusztus 20-án rendezték. Az ünnepi szentmisén Dr. Tóth József Tiszanána polgármestere, parlamenti képviselö mondott ünnepi beszédet, majd a vendégek megtekinthették a településen felújított intézményeket. Az iskolát, sportcsarnokot, tüzoltószertárt, hivatalt és az óvodát. Az ünnepi ülésen a jelenlevö Nánák polgármesterei mutatták be röviden településüket, majd díszoklevelek, emléklapok átadása után az erdélyi Zetelaka és a lengyelországi Baranów települések polgármesterei köszöntötték az egybegyülteket. A délutáni órákban Dinnyésháton - Tiszanána üdülöközpontjában folytatódott a rendezvény, ahol kultúrmüsor és kötetlen beszélgetés formájában töltöttük a nap hátralevö részét. Este búcsúzáskor nótaszó kíséretében válltunk el egymástól, Kisnánai barátaink a Halló magyart énekelve búcsúztak tölünk és mindannyian úgy váltunk el egymástól, hogy a közelgö önkormányzati választásoknak legyen bármilyen eredménye, nem szabad hogy az utánunk jövök ezt a szép hagyományt beszüntessék, hiszen visszatekintve az eltelt tíz évre elmondhatjuk, hogy jó ötlet volt a Nánákat összehozni, hiszen az ilyen és ehhez hasonlo alkalmak, vagy a csereüdültetések és egyéb találkozások nagyon sokat jelentenek. Az egymás hagyományainak, szokásainak megismerése, de a közéletben dolgozok tapasztalatcseréje nagyon sokat jelent mindannyiunk számára. A 11. találkozóra Kisnánán kerül sor 2011-ben. 

Tiszanánai látogatás-Baranówi kapcsolatok 

Testvértelepülésünk meghívására 2009. 7. 11.-én községünk küldöttsége Matuska Zsuzsanna polgármester vezetésével Tiszanánára látogatott az „I. Tiszanánai hagyományőrző fesztivál és falunapi” ünnepségre. Meglepetés volt számunkra, hogy ennek a nagy községnek, (lakossága több mint kétszerese községünk lakosainak), a mi kis falunk is tud valami újat nyújtani. Elmondták, hogy a nálunk szerzett tapasztalatok sarkalták a község vezetőségét arra, hogy hasonló falunapot szervezzenek, mint a mi községünk szervez már hetedik éve. A Tiszanánai képviselőkkel való beszélgetésből kiderült, hogy nagyra értékelik községeink közötti kapcsolatokat. Mint a fenti példa is mutatja, van mit egymástól tanulnunk. A Falunap vendégei voltak rajtunk kívül még a lengyelországi Baranów község küldöttsége is. Mint arról már hírt adtunk, felvettük a kapcsolatot Baranów képviselőivel. A személyes találkozást kihasználva, a polgármesterasszony megbeszéléseket tartott Baranów polgármesterével. Felajánlotta, hogy útban visszafelé látogassanak el községünkbe. A meghívást elfogadták és hétfői napon meglátogatták községünket. A vendégeket az önkormányzat részéről Matuska Zsuzsanna és Dudok József, a Limes-Anavum Regionális Kulturális Társulás részéről ennek elnöke Dániel Erzsébet fogadta. A vendégek megtekintették falunk középületeit és köztereit. Hosszasan elidőztek a nemrég felújitott történelmi értékű tűzoltó zászlónál. Mint kiderült, községükben nagy hagyománya van a tűzoltó szervezet munkájának. Megnézték II Sobiesky János lovas szobrát is, melynek elkészítését pénzadománnyal támogattak. Elmondták, hogy sajnálják, hogy nem tudtak a falunapra eljönni, de szeretnék a testvér települési szerződést minél előbb megkötni. 
2009. július 11.


V roku 2001, p. starosta obce Tiszanána v Maďarsku, vyhľadal všetky samosprávy obcí s názvom Nána v Karpatskej kotline a z tohto nápadu sa dňa 22. septembra 2001 uskutočnilo prvé stretnutie obcí s názvom Nána z Karpatskej kotliny. Jedná sa o 6 obcí: Alsónána, Felsőnána, Bakonynána, Kisnána, Tiszanána z MR a Nána. Prítomní starostovia reprezentujúci svoje obce podpísali dokument, v ktorom vyjadrili vôľu,  že  v budúcnosti sa každý rok stretnú v inej Náne, s cieľom bližšie spoznať každú jednu usadlosť a tak zo stretnutí vytvoriť tradíciu.
Potvrdili, že navzájom budú spoznávať históriu, kultúru, rozvoj, všedný život jednotlivých obcí a vybudujú trvalý vzťah. 
Na stretnutí u nás v r. 2004 sme podpísali partnerskú zmluvu s obcou Tiszanána. 
Ďalšie stretnutia sa uskutočnili  v Kisnáne, v Bakonynáne a v roku 2007 opäť v našej Náne pri príležitosti 850. výročia založenia obce, kde sa nám podarilo zorganizovať stretnutie všetkých 6-tich obcí. 

2001-ben a magyarországi Tiszanána község polgármester ura megkereste a Kárpát-medencében levő összes "Nána" nevű település önkormányzatát és 2001. szeptember 22-én Tiszanánán megtartották a Kárpát-medencében levő Nána nevű települések első találkozóját. Az ott jelenlevő községek képviseletében a polgármesterek egy Okiratot írtak alá, amelyben kifejezték abbéli szándékukat, hogy hagyományt teremtve a jövöben minden esztendöben más-más Nána megismerését tűzi ki célul. A 6 település: Alsónána, Felsőnána, Bakonynána, Kisnána, Nána és Tiszanána -  megismeri egymás történelmét, kultúráját, fejlődését, egymás életét és tartós kapcsolatot épitenek ki. Ezt a találkozót minden évben más községben tartjuk meg. Igy került sor 2004-ben  a nánai találkozóra, amelyen Tiszanánával testvértelepülési szerződést kötöttünk. Következő találkozó Kisnánán,majd Bakonynánán és 2007-ben ismét Nánán volt, amikor is községünk első írásos emlékének 850. évfordulóját együtt ünnepelhettük minden "nánai" kedves barátunkkal.  

Nána nevű települések találkozoja Felsőnánán 

Ebben az évben Felsőnánára szólt a meghívó a Nána nevű települések találkozójára. A község Tolna megyében található, pontosabban Tolna megye középpontjában. Tolna megye geometriai középpontja Felsőnána határában található, mely helyen immár 25. alkalommal tartották meg ebben az évben a Béke-Túra Tolna megye közepére című rendezvényt, amelynek keretén belül került sor a Nánák találkozójára. Mind a hat község képviseltette magát polgármesterekkel és testületi tagokkal. Az egész napos program során volt ügyességi veseny, kerékpáros ügyességi verseny, céllövészet, íjászat, rendőségi technikai bemutató, kispályás labdarúgás, főzőverseny, egészséges életmód sátor, kutyakiképző iskola bemutatója, Moto Cross verseny – Dél Magyarországi kupa, színpadi bemutatók, tűzoltó bemutató, legerősebb férfi és női verseny. A Színpadi bemutató keretén belül a hat falu polgármesterei bemutatták röviden községüket és üdvözölték a házigazdákat. Alsónána polgármestere itt hívta meg a Nána falvakat a 2009-es találkozóra, amelyre az alsónánai szüreti ünnepségek keretén belül kerül sor. Jó volt ismét együtt lenni a „Nánaiakkal, jó volt beszélgetni egymás dolgairól, új arcokat látni, ismerősöket, barátokat szerezni, új vidéket és az ottani szokásokat megismerni, együtt szórakozni. Községünket a polgármesterasszony és három képviselő –Dudok József, Kukolík Zoltán és Pálinkás Bonifác képviselte a találkozón. 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné