•  
  •  

Úvod


Aktuality


História

Prvá písomná spomienka pochádza z roku 1157, spomínajú ju ako obec Ostrihomskej župy. 
V roku 1960 obec stráca samostatnosť, stane sa súčasťou Štúrova. Samostatnosť obec znovu
získa až roku 1991 po iniciatíve občanov.

Politické a historické búrky 20. storočia poznačili dejiny obce. Hrôzy vojny, deportácie občanov
maďarskej národnosti a vysídlovacie akcie v rámci výmeny obyvateľstva s Maďarskom poznačili 
jej historický rozvoj. Po roku 1991 môžeme zaregistrovať dynamický rozvoj.

Naši obyvatelia sú si vedomí toho, že žijú v obci s bohatou tradíciou, kde spoločne chránime a zveľaďujeme dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Živiac sa z minulosti žijeme súčasnosťou a budujeme budúcnosť. 
Historické búrky 20. storočia poznačili dejiny obce. Napriek tomu naša obec prešla veľkou premenou a od r. 1991, kedy sa osamostatnila, napreduje dynamickým rozvojom. Infraštruktúra je na pomerne dobrej úrovni.
V centre obce sa nachádza kultúrny dom, v ktorom mal sídlo obecný úrad a pošta. Obecný úrad sa v máji 2007 presťahoval do obnovenej obecnej nehnuteľnosti, kde sú zabezpečené vhodné podmienky na vybavovanie úradných záležitostí občanov. 
Kultúrny dom, ako hovorí aj pomenovanie, slúži kultúre. Usporiadavajú sa tu rôzne kultúrne podujatia. V tejto budove dostala miesto knižnica, je zariadená miestnosť pre internetový prístup a jednu miestnosť využíva MO Csemadoku. Na prízemí naďalej ostala prevádzka pošty. 
Pri cintoríne bola v r. 2007 postavená moderná autobusová zastávka, ako aj pri križovatke ulíc Madáchovej a Spojovacej. 
Tak isto v centre obce sa nachádza dedičstvo našich predkov, obecný park, ktorý zdobili krásne ružové kríky a fontána, ktorej tvar päťcípej hviezdy pripomína minulosť. Nadnes obec začala s obnovou celého parku, z finančných  prostriedkov, ktoré získala vo forme dotácií, rozšírením o detské ihrisko, a takto mieni vytvoriť príjemné oddychové prostredie pre tu vyrastajúcu mládež, pre našich občanov aj pre návštevníkov. 
Popri miestnom futbalovom ihrisku obec prevádzkuje kemping, ktorého obnovu a rozšírenie v r. 2007 schválilo obecné zastupiteľstvo. Je zhotovená projektová dokumentácia na 6 jednoposchodových rekreačných chát, so zabezpečením prostredia na nerušený oddych pre dovolenkujúcich.
Od r. 2003 obec každoročne usporadúva deň obce, v rámci ktorého boli vysvätené symboly našej obce.
V chotári obce sa nachádzajú pozemky miestnych gazdov, "Hegyfarok", kde asi najviac vidieť ako uteká čas. Veľa domčekov a pivníc tzv. hajlochov je opustených. Pravdepodobne čakajú na nástup novej generácie vinohradníkov.
Či sa to splní, ukáže čas.
Na Hegyfarku sa nachádza aj chránené územie "Vŕšok", ktoré bolo vytvorené na ochranu vzácnej xerotermofilnej flóry a fauny v r. 1965. Na území platí 4. stupeň ochrany, je súčasťou európskej siete chránených území NATURA 2000.
Samospráva obce v r. 2007 tu postavila informačnú tabuľu za podpory krajského úradu životného prostredia a vďaka drevorezbárovi  Andrásovi Ácsovi.
Od roku 2004 má obec schválený Územný plán a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.            

Nána, 2007

Údaje o obci

Štát: Slovensko Hustota: 67,35 obyv./km2
Región: Južný Starosta: Dezider Molnár
Okres: Nové Zámky Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
Nadmorská výška: 110 m n. m. PSČ: 943 60
Rozloha: 17,95 ha Tel. predvoľba: +421-36
Obyvateľstvo: 1 184 Kód: 556092

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné