•  
  •  

Samospráva

Adresa úradu:
Obec Nána
Madáchova 2532/32
943 60 Nána

Tel.: +421 36 285 80 31 - zmena !

Služobný mobil: +421 911 346 877

Starosta obce: Dezider Molnár, e-mail: starosta@obecnana.sk+421 36 285 80 30

Zástupca starostu:  

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Ing. József Béres
  • Jaroslav Jung
  • Ladislav Juhász
  • Mária Kanozsaiová
  • Gabriel Khéli
  • Michal Kohút
  • Mária Lengyelfalusy 


Pracovníčky OcÚ: 

Hlavná kontrolórka obce:

Úradné hodiny:    

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 15:30

Stavebná agenda:                                 Úradné hodiny:  

 V dňoch 27., 28., 31.12.2018, 03.01., 04.01.2019 kancelácia stavebného úradu bude zatvorená. Úradné hodiny budú od 07.01.2019.

                                                                                           

Ing. Brigita Krakovská                                     pondelok: 8 - 12   13 - 15:30  
Sv. Štefana č. 79, 4.posch.                               utorok:                   13 - 15:30          
943 01 Štúrovo                                                   piatok:       8 - 12 
tel.: 0911 26 88 34                                                                                             

Komisie pri OZ: 
Komisia finančná, rozvoja obce a cestovného ruchu: 
Predseda: 
Členovia:  
Z radov občanov:

Komisia kultúrna, športu a školstva: 
Predseda: 
Členovia: 
Z radov občanov: 

Školstvo: 
Poverená riaditeľka základnej školy s VJM: PaedDr. Anita Szúnyogh 
Učiteľky: Mgr. Ildikó Végh, Mgr. Krisztina Hanza Bán - MD

Náboženstvo: PaedDr. Angelika Ugriková
Anglický jazyk:  Mgr. Monika Dorna, Phd
Školský klub: Veronika Babiaková, Csilla Sókiová
Tel.:  0911 281 432
Člen Rady školy: Žok Roland

Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským: 
Riaditeľka: Judit Szénási 

Učiteľky: Aneta Halasi, B.c. Erika Eppingerová, Marieta Rajnoha

Školníčka, upratovačka: Monika Budaiová

Tel.: +421 36 759 7000
Člen Rady školy: Aneta Žemberyová


Školská jedáleň: vedúca Annamária Mácsai
Katarína Kosztolányiová,  Magdaléna Česnaková, Adriana Kohútová
Tel.: +421 36 759 7176

Šport: 
Telovýchovná jednota 
Predseda: Tomáš Béreš 
Členovia výboru: Zsolt Budai, Szilárd Ecsek 
Tréner – futbal: Kristián Gál 

Stolný tenis, občianske združenie: predseda  Dionýz  Matuska,  podpredsedovia  Ferenc Simon,  Ing Július Kamanca

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné