•  
  •  

Aktuality

Az Ister-Granum EGTC-vel együttműködve, dr. Egyed Krisztián végez vizsgálatot turisztikai témában, régiónkra fókuszálva.

Tisztelettel kérjük, hogy a kérdőívet legyenek szívesek kitölteni.

A kérdőív az alábbi linken érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd47wzBEx4spYRKLZoFK1dJQRc4pWK_pBHmbhowg2HUs5wFew/viewform

Oznamujeme občanom, že v rámci sezónneho upratovania budú od 07.06.2021 
do 12.06.2021 umiestnené kontajnery na objemný odpad v areály spol. 
Nána Invest, s.r.o.
Vstup bude umožnený z bočnej strany za zadným vchodom areálu: 
pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 8.00 do 15.30 hod.
streda od 8.00 do 17.00 hod.
sobota od 8.00 do 12.00 hod. 
Obedňajšia prestávka bude od 12-tej do 13-tej hodiny.
Prosíme obyvateľov, aby okrem objemného odpadu nenosili do kontajnerov
iný separovaný odpad.  Bližšie informácie na miestnom obecnom úrade.Értesítjük a lakosságot, hogy a szezonális lomtalanítás keretén 
belül 2021. június 7. és 12. között lesznek kihelyezve konténerek a nagytérfogatú
hulladék összegyűjtésére (pl.öreg szekrény, matrac, szőnyeg…) a Nána Invest 
azaz a volt laktanya területén. 
Megközelítés az oldalsó kapu melletti bejáraton keresztül lesz lehetséges.
Nyitvatartás:  hétfő, kedd, csütörtök, péntek  8.00 órától 15.30-ig. 
szerda  8.00 órától 17.00-ig, 
szombat 8.00 órától 12.00-ig. 
Ebédszünet 12.00 órától 13.00-ig. 
Kérjük a lakosságot, hogy a nagytérfogatú hulladékon kívül ne hordjanak más 
szelektált hulladékot a konténerekbe. 
Bővebb információt a helyi községi hivatalban kaphatnak.

Doplňujúce informácie k asistovanému sčítaniu obyvateľov. 

Pre koho je určené asistované sčítanie Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie Samospráva na území obce zriadila kontaktné miesto. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

További információ az asszisztált népszámláláshoz.
Kinek szól a támogatott népszámlálás?
Mindenkinek, aki nem tudta végre hajtani az önszámlálást, mert nem volt hozzáférése az internethez,
a számítógéphez, a táblagéphez, vagy nem tudott elektronikusan önszámlálódni az online időszakban.

Hogyan történik a támogatott népszámlálás
Az önkormányzat kapcsolattartó pontot hozott létre a községi hivatal épületében.
Technológia és helyhez kötött asszisztens itt elérhető. A lakos kérheti az asszisztens segítségét
és az állandó asszisztens számítógépet biztosít a népszámlálás végre hajtásához. Ha munkaidőben
nem tud a lakos eljutni a kapcsolattartóhoz, mobil asszisztenst kérhet otthonra az önkormányzat
vagy a 02/20924919 telefonszám felhívásával. A mobil asszisztens telefonon felveszi a kapcsolatot
a lakóval, és megállapodik a pontos időpontban, amikor a népszámlálást a lakó otthonában elvégzi.
Higiéniai és járványügyi intézkedések (arcmaszk, távolság, védőeszközök használata) mind a
kapcsolattartó ponton, mind magában a háztartásban érvényesek.

Oznamujeme občanom, že odčítavanie plynomerov začína 01.06.2021

Értesítjük a lakosságot, hogy a gázóraleolvasás 2021. június 1-én kezdődik.

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že tí ktorí sa nezapojili do samosčítania obyvateľov k 01.01.2021 z dôvodu, že nemajú prístup k internetu alebo z iného dôvodu, máte možnosť využiť asistované sčítanie pomocou zamestnancov obecného úradu do 13.06.2021.

Imobilní občania môžu požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás po predchádzajúcej dohode navštívi vo Vašej domácnosti.

Vyzývame Vám, aby ste využili zákonom danú možnosť sčítania.

Tisztelt lakosság,

felhívjuk a figyelmüket, hogy akiknek nem volt lehetőségük az önszámlálódást végre hajatni, internet hiányában vagy egyébb okból, kérjék az asszisztált népszámlálást a helyi községi hivatalban legkésőbb 2021. június 13.-ig.

Van lehetőség mobil asszisztenst is kérni, aki előzetes egyeztetés alapján felkersi Önöket otthonukban.

Kérjük Önöket, hogy éljenek törvényadta lehetőségükkel.

Informácie o MOMkách na dlani pre lepšiu orientáciu ľuďom, keď budú cítiť potrebu sa otestovať. Web stránka na túto jedinečnú službu je https://korona.zzz.sk/

1 2 3
Výsledky volieb do NSK - 09.11.2013
Výsledky II. kola volieb predsedu NSK
Voľby prezidenta SR
Meghívó
Beíratkozás a 2014/2015 tanévre - Alapiskola Nána
Beíratkozási program - ütemterv
Jótékonysági batyus bál - meghívó
Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR
Zs. distribučná, a.s. BA - Výzva
Zs. distribučná, a.s. BA - Upozornenie
Informácie pre verejnosť
VYDÁVANIE VOLIČSKÝCH PREUKAZOV
Mimoriadna linka Štúrovo-Kamenný Most počas uzávierky od 03.04.- 09.04.2014
Výberové konanie
Pályázat kiírására vonatkozó hirdetmény
Odovzdávanie kandidátnych listín
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu OZ v Náne
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ v Náne
výberové konanie ZŠ
výberové konanie MŠ
Pályázat Alapiskola
Pályázat Óvoda
Verejná vyhláška - ROEP
Verejná vyhláška - odvedenie a čistenie odpadových vôd
Rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Nové Zámky
Príloha k rozhodnutiu o rozšírení pracoviska Okresného úradu Nové Zámky
Výsledky komunálnych volieb
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie
Odovzdávanie delegačných listín na referendum
Oznámenie o čerpaní dovolenky
Rozhodnutie o predĺžení rozšírenia činností pracoviska Okresného úradu Nové Zámky
Výberové konanie - hlavný kontrolór obce
Meghívó
Oznámenie o napojení na verejnú kanalizáciu
Bezplatné právne a finančné poradenstvo
Véradás - Darovanie krvi
Meghívó-Pozvánka/Falunap-Deň obce
Oznámenie - úradné hodiny klientskeho centra Štúrovo
Munkalehetőség Esztergomban
Klientské centrum Štúrovo - Rozhodnutie
Klientské centrum Štúrovo - Príloha
Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch el. vedení...
Oznámenie
2. Véradás - Darovanie krvi
Mindenki Karácsonya - Naše Vianoce
Premier
3. Véradás - Darovanie krvi
Odpis zápisnice o výsledku hlasovania
Meghívó a 18. Párkány körzeti borversenyre
Gyermeknapi meghívó-Pozvánka na deň detí 2016
XIV. Falunap - XIV. Deň obce Nána
5. Véradás - Darovania krvi
Mindenki Karácsonya - Naše Vianoce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné