•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecnana.sk spravuje Obec Nána je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nána 

Adresa:
Obecný úrad Nána 
Madáchova 2532/32
943 60 Nána

IČO: 00800279

Elektronická schránka: www.slovensko.sk

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Región: Južný
Počet obyvateľov: 1184
Rozloha: 1795 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1157

Všeobecné informácie, podateľňa: e-mail: podatelna@obecnana.sk
Starosta: Dezider Molnár, tel. č.: +421 36 285 80 30, e-mail: starosta@obecnana.sk

Sekretariát: Tel.: +421 36 285 80 31, E-mail: sekretariat@obecnana.sk

Kompetencie:
Obec Nána je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP: Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo, tel. č. 0911 268834

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné