•  
  •  

Úradná tabuľa

COVID-19 testovanie/tesztelés

Oznamujeme Vám, že dňa 14. novembra 2020 t.j. v sobotu v čase od 12:00 hod. – 20:00 hod. bude naďalej prístupné odberné miesto  pre verejnosť za účelom  dobrovoľného a bezplatného testovania na COVID-19.                                                                                Toto odberné miesto  je momentálne zriadené v priestoroch okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15, Nové Zámky.

V zmysle uznesenia Krízového štábu bude v dňoch 31-ho októbra a 1-ho novembra aj v našej obci prebiehať CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19. Testovať sa bude v  miestnom kultúrnom dome v čase:  ráno od 7.00 – večer do 22.00 hodiny, s tým že posledný odber bude o 21.30 hod. Testovania sa môžu zúčastniť občania, ktorí dovŕšili vek  nad 10 rokov. Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení. Miestnosti budú dezinfikované. Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru a Ozbrojených síl SR.

Prosíme obyvateľov aby obidva dni pricházdali na testovanie nasledovne: doobeda obyvatelia ulice Hviezdoslavova, Jókaiho, 1.mája a poobede obyvatelia ostaných ulíc.  Keď niekomu nevyhovuje odporúčaný čas, tak môže prísť na inú hodinu. Na testovanie je nutné si priniesť občiansky preukaz  a deťom do 15 rokov kartičku poistenca.

A válságstáb döntése alapján október 31-én és november 1-én országos tesztelésre kerül sor községünkben is a Koronavírusra. A tesztelés a helyi kulturházban fog zajlani reggel 7.00 órától – este 22.00 óráig. Az utolsó törletvétel 21.30-kor lesz. A tesztelésen 10 év feletti polgárok vehetnek részt. A vizsgálat szigorú epidemiológiai intézkedések mellett történik. A helyiségek fertötlenítve lesznek. A vizsgálathoz szükséges mintát csak egészségügyi személyzet veheti le. A rendet és a szabályok betartását  a szlovák állam rendörei és a katonák fogják ellenörizni.

Kérjük a lakosságot, hogy mindkét nap a következö sorrendben érkezzenek a tesztelésre: délelött a Hviezdoslav a Jókai valamint a Május 1. utca lakosai délután pedig a többi utca lakosai. De ha valakinek nem felel meg az ajánlott idöpont az jöhet más idöpontban is. A teszteléshez szükséges a személyi igazolvány, gyerekeknek 15 éves korig pedig az egészségbiztosítási kártya.

Zrušenie verejného obstarávania - výstavba detského ihriska v obci Nána

POZOR!

Verejné obstarávanie sa ruší dňa 12.11.2019 na základe § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ ruší predmetné verejné obstarávanie, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.“

Ekoreál s.r.o., skládka odpadov Nána

Dokumenty k žiadosti o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP sú úložené na obecnom úrade Nána, do ktorých je možné nahliadnuť.

1 2 3 4 5 6 7 8
Oznamy
Záverečné stanovisko RIUS Nitra z posúdenia strategického dokumentu
Výzva na prihlásenie účastíka konania združeniam s právnou subjektivitou
Návrh plánu kontr. činnosti HK na 1. polrok 2016
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o napojení na verejnú kanalizáciu
Verejná vyhláška - ČOV
Výpis/odpis z registra trestov
Rozhodnutie o rozšírení pracoviska
Verejná vyhláška - ROEP
Návrh Zmien a doplnkov ÚPN O Štúrovo č. 1/2013
Verejná vyhláška - zrušenie TP
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu Nitra str.1-4
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu Nitra str.5-9
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu NZ, katast.odbor
3. Véradás - Darovanie krvi
Vyhlásenie výberového konania
Oznámenie
Oznámenie o uložení písomnosti - Hudáček Mário
Verejná vyhláška - Doporučný list do vlastných rúk - Halász Michal
XIV. Falunap - XIV. Deň obce Nána
Upozornenie RVPS Nové Zámky
Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat
Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti
ZsVS - informácia
Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó
Oznámenie o dražbe
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - M. Halász
Oznámenie - výrub drevín
Okresný úrad Nové Zámky, Krízové riadenie - Informácia
Rozhodnutie regionálneho úrade ver. zdravotníctva
Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Verejná vyhláška - Adam Németh
Mindenki Karácsonya - Naše Vianoce
Pozvánka na OZ - Meghívó

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné