•  
  •  

Úradná tabuľa

NOVÉ Zariadenie pre seniorov Čas pomoci v obci Kuraľany.

web:    https://caspomoci.framer.website/
1 2 3
Oznamy
Záverečné stanovisko RIUS Nitra z posúdenia strategického dokumentu
Výzva na prihlásenie účastíka konania združeniam s právnou subjektivitou
Návrh plánu kontr. činnosti HK na 1. polrok 2016
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o napojení na verejnú kanalizáciu
Verejná vyhláška - ČOV
Výpis/odpis z registra trestov
Rozhodnutie o rozšírení pracoviska
Verejná vyhláška - ROEP
Návrh Zmien a doplnkov ÚPN O Štúrovo č. 1/2013
Verejná vyhláška - zrušenie TP
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu Nitra str.1-4
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu Nitra str.5-9
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu NZ, katast.odbor
3. Véradás - Darovanie krvi
Vyhlásenie výberového konania
Oznámenie
Oznámenie o uložení písomnosti - Hudáček Mário
Verejná vyhláška - Doporučný list do vlastných rúk - Halász Michal
XIV. Falunap - XIV. Deň obce Nána
Upozornenie RVPS Nové Zámky
Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat
Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti
ZsVS - informácia
Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó
Oznámenie o dražbe
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - M. Halász
Oznámenie - výrub drevín
Okresný úrad Nové Zámky, Krízové riadenie - Informácia
Rozhodnutie regionálneho úrade ver. zdravotníctva
Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Verejná vyhláška - Adam Németh
Mindenki Karácsonya - Naše Vianoce
Pozvánka na OZ - Meghívó

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné