•  
  •  

Úradná tabuľaOpatrenia Polikliniky NSK Štúrovo v súvislosti s tým, že 

od 25. októbra 2021 sa mení mapa okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie

ochorenia Covid-19 a okres Nové Zámky bude patriť do 1. stupňa ohrozenia.

- Vstup do budovy Polikliniky NSK Štúrovo len s respirátorom FFP2

- Všetci pacienti prichádzajúci na ambulantné vyšetrenie, na röntgen a na rehabilitáciu

sa musia preukázať potvrdením o očkovaní, alebo potvrdením o prekonanom ochorení Covid-19

pred nie viac ako 180 dňami, alebo vykonaným Ag testom nie starším ako 24 hodín, alebo PCR

testom nie starším ako 72 hodín. Pacienti sa preukážu v ambulancii SMS správou alebo

iným potvrdením o vykonaní testu.

A párkányi rendelőintézet szabályozása 2021 október 25.-től:

- A poliklinika épületébe csak FFP2-es maszkkal lehet belépni

- Minden páciens, aki ambuláns kezelésre, röntgenre, vagy rehabilitációra jön,

fel kell hogy mutasson vagy oltási igazolást, vagy igazolást arról, hogy 180 nappal

nem régebben átesett a Covid-19 betegségen, vagy eredményt az antigén tesztelésről, 

ami nem régebbi 24 óránál, vagy eredményt a PCR tesztelésről, ami nem régebbi 72 óránál.

Szükséges ezen eredmények felmutatása SMS-ben, vagy bármilyen más formában.

Befejeződött a népszámlálás asszisztált szakasza
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne.
Celkový výsledok v obci - Végeredmény:
1138 - 86,24 %Oznamy
Záverečné stanovisko RIUS Nitra z posúdenia strategického dokumentu
Výzva na prihlásenie účastíka konania združeniam s právnou subjektivitou
Návrh plánu kontr. činnosti HK na 1. polrok 2016
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o napojení na verejnú kanalizáciu
Verejná vyhláška - ČOV
Výpis/odpis z registra trestov
Rozhodnutie o rozšírení pracoviska
Verejná vyhláška - ROEP
Návrh Zmien a doplnkov ÚPN O Štúrovo č. 1/2013
Verejná vyhláška - zrušenie TP
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu Nitra str.1-4
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu Nitra str.5-9
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okr.úradu NZ, katast.odbor
3. Véradás - Darovanie krvi
Vyhlásenie výberového konania
Oznámenie
Oznámenie o uložení písomnosti - Hudáček Mário
Verejná vyhláška - Doporučný list do vlastných rúk - Halász Michal
XIV. Falunap - XIV. Deň obce Nána
Upozornenie RVPS Nové Zámky
Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat
Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti
ZsVS - informácia
Pozvánka na zasadnutie OZ - Meghívó
Oznámenie o dražbe
Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - M. Halász
Oznámenie - výrub drevín
Okresný úrad Nové Zámky, Krízové riadenie - Informácia
Rozhodnutie regionálneho úrade ver. zdravotníctva
Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.
Verejná vyhláška - Adam Németh
Mindenki Karácsonya - Naše Vianoce
Pozvánka na OZ - Meghívó

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné