•  
  •  

Obec

Milý návštevník,
vítame Vás na oficiálnej webstránke obce Nána. Aj touto formou by sme Vás chceli informovať o našej obci, jej minulosti, súčasnosti, hospodárskom živote a možnostiach, oboznámiť Vás s našimi inštitúciami, zaujímavosťami.
Som si istá, že táto stránka Vám bude vedieť povedať niečo nové o našich spoločných veciach, o tom aké je tu žiť a ako by sme chceli žiť. O tom, čo znamená pre ľudí žijúcich v pohronskej usadlosti láska k rodnej zemi.
Naša obec a jej okolie tvorí spoločný priestor, vymedzuje spoločný rámec života. Máme takpovediac historickú aj všednú úlohu: starať sa o historické pamiatky, súčasnosť a budúcnosť zveľaďovať múdrou a rozumnou stratégiou, vytvárať dôstojné životné podmienky.
Budeme sa snažiť podať skutočný obraz našej obce na tejto webstránke. Vieme, že len tá obec má budúcnosť, ktorá sa vie sama zorganizovať, ktorá sa v záujme spoločného cieľa, vytvorenia zdravého životného prostredia vie spojiť a spoločnými silami to vie aj dosiahnuť.
Sme radi a ďakujeme Vám, že ste navštívili našu webstránku. Dúfame, že sa Vám jej obsah zapáčil a budete našim pravidelným návštevníkom.


Nána
Obec Nána leží na najjužnejšej časti Slovenska, pri ústí rieky Hrona a Dunaja, asi 2 km od Štúrova. Južnú hranicu tvorí samotné mesto Štúrovo, severnú obec Kamenný Most, od obce Obid a Mužla nás delí železničná trať Bratislava – Budapest, z východnej strany preteká rieka Hron, za ktorou sú susedné obce Malá nad Hronom a Kamenica nad Hronom. Obec leží na hlavnej dopravnej trase, z ktorej sa dá dostať do rôznych častí Slovenska.
Z územnosprávneho hľadiska patrí do Nitrianskeho kraja, do okresu Nové Zámky. Počet obyvateľov má 1165, z toho 551 mužov, 614 žien. Zloženie podľa národnosti: 896 maďarskej, 263 slovenskej, 2 českej a 4 rómskej. Rozloha: 1795 ha, nadmorská výška 120 m. V obci sa nachádza 423 obytných domov.
V roku 1960 bola obec pripojená k mestu Štúrovo. Na podnet občanov svoju samostatnosť získala znovu v r. 1991.
Naši obyvatelia sú si vedomí toho, že žijú v obci s bohatou tradíciou, kde spoločne chránia a zveľaďujú dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. 
2008

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné