•  
  •  

Archív

DOHODY A ZMLUVY
Dohody a zmluvy
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 1. str.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2. str.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 3. str.
Dohoda o ukončení zmluvy
Zmluva o poskytovaní práv. služieb str. 1
Zmluva o poskytovaní práv. služieb str. 2
Zmluva o poskytovaní práv. služieb str. 3
Zmluva o poskytnutí služieb 1. str.
Zmluva o poskytnutí služieb 2. str.
Zmluva o poskytnutí služieb 3. str.
Zmluva o poskytnutí služieb 4. str.
Nájomná zmluva: Obec - Nána Invest s.r.o. 1.str.
Nájomná zmluva: Obec - Nána Invest s.r.o. 2.str.
Nájomná zmluva: Obec - Nána Invest s.r.o. 3.str.
Nájomná zmluva: Obec - Nána Invest s.r.o. 4.str.
Nájomná zmluva: Obec - Nána Invest s.r.o. 5.str.
Nájomná zmluva: Obec - Nána Invest s.r.o. 6.str.
Dodatok k nájomnej zmluve: Obec - Nána Invest s.r.o. 1.str.
Dodatok k nájomnej zmluve: Obec - Nána Invest s.r.o. 2.str.
Zmluva o pôžičke 1. str.
Zmluva o pôžičke 2. str.
Zmluva o pôžičke 3. str.
Dodatok k zmluve o pôžičke 1. str.
Dodatok k zmluve o pôžičke 2. str.
Zmluva o pôžičke zo dňa 3.6.2011 - 1. str.
Zmluva o pôžičke zo dňa 03.06.2011 - 2. str.
Zmluva o pôžičke zo dňa 03.06.2011 - 3. str.
Dodatok k zmluve o pôžičke 1. str.
Dodatok k zmluve o pôžičke 2. str.
Zmluva o pôžičke zo dňa 08.06.2011 - 1. str.
Zmluva o pôžičke zo dňa 08.06.2011 - 2. str.
Zmluva o pôžičke zo dňa 08.06.2011 - 3. str.
Dodatok k zmluve o pôžičke 1. str.
Dodatok k zmluve o pôžičke 2. str.
Zmluva o pôžičke zo dňa 08.06.2011 - 1. str.
Zmluva o pôžičke zo dňa 08.06.2011 - 2. str.
Zmluva o pôžičke zo dňa 08.06.2011 - 3. str.
Dodatok k zmluve o pôžičke 1. str.
Dodatok k zmluve o pôžičke 2. str.
Dohoda - dobrovoľnícka služba 1. str.
Dohoda - dobrovoľnícka služba 2. str.
Dohoda - dobrovoľnícka služba 3. str.
Dohoda - dobrovoľnícka služba 4. str.
Dohoda - dobrovoľnícka služba 5. str.
Dohoda - dobrovoľnícka služba 6. str.
Dohoda - dobrovoľnícka služba 7. str.
Dohoda - dobrovoľnícka služba 8. str.
Dohoda - O. Bednár 1. str.
Dohoda - O. Bednár 2. str.
Dohoda - O. Bednár 3. str.
Dohoda - L. Tarr 1. str.
Dohoda - L. Tarr 2. str.
Dohoda - L. Tarr 3. str.
Zmluva o poskyt. služieb (audit) 1. str.
Zmluva o poskyt. služieb (audit) 2. str.
Zmluva o poskyt. služieb (audit) 3. str.
Zmluva o poskyt. služieb (audit) 4. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 3. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 4. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 5. str.
Zmluva o poskyt. služieb (audit) 1. str.
Zmluva o poskyt. služieb (audit) 2. str.
Zmluva o poskyt. služieb (audit) 3. str.
Zmluva o poskyt. služieb (audit) 4. str.
Zmluva o poskyt. služieb (audit) 5. str.
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 2. str.
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 3. str.
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 4. str.
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby-licencia
Zmluva o dielo č. 213/2012 - 1.str.
Zmluva o dielo č. 213/2012 - 2.str.
Zmluva o dielo č. 213/2012 - 3.str.
Dohoda M. Sókiová 1. str.
Dohoda M. Sókiová 2. str.
Dohoda M. Sókiová 3. str.
Dohoda - L. Tarr 1. str.
Dohoda - L. Tarr 2. str.
Dohoda - L. Tarr 3. str.
Dohoda - absolventská prax 1. str.
Dohoda - absolventská prax 2. str.
Dohoda - absolventská prax 3. str.
Dohoda - absolventská prax 4. str.
Dohoda - absolventská prax 5. str.
Dohoda - absolventská prax 6. str.
Dohoda - O. Bednár 1. str.
Dohoda - O. Bednár 2. str.
Dohoda - O. Bednár 3. str.
Dohoda - Ďurčičova 1. str.
Dohoda - Ďurčičova 2. str.
Dohoda - Ďurčičova 3. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 3. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 4. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 5. str.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 6. str.
Zmluva o dielo č. 08/2013 - 1. str.
Zmluva o dielo č. 08/2013 - 2. str.
Zmluva o dielo č. 08/2013 - 3. str.
Zmluva o dielo č. 08/2013 - 4. str.
Zmluva o dielo č. 08/2013 - 5. str.
Zmluva o dielo 1
Zmluva o dielo 1 - príloha
Zmluva o poskytnutí služieb - audit - 1. str.
Zmluva o poskytnutí služieb - audit - 2. str.
Zmluva o poskytnutí služieb - audit - 3. str.
Zmluva o poskytnutí služieb - audit - príloha 1. str.
Zmluva o poskytnutí služieb - audit - príloha 2. str.
Zmluva o dielo - Profis NZ s.r.o. 1. str.
Zlmluva o dielo - Profis NZ s.r.o. 2.str.
Zmluva o dielo - Profis NZ s.r.o. 3 str.
Zmluva o dielo - Profis NZ s.r.o. 4. str.
Zmluva o dielo - Profis NZ s.r.o. 5. str.
Koncesná zmluva č. 4
Koncesná zmluva č. 5
Servisná zmluva č. 6
Dohoda o zrušení Koncesnej zmluvy č. 5/NA/2013
Dohoda o zmene zmluvy - dodatok č. 1/NA/2013
Dohoda o zmene zmluvy - dodatok č. 2/NA/2013
Zmluva o poskytnutí služieb - obec
Zmluva o poskytnutí služieb - konsolidovaná uzávierka
Zmluva o dielo
Dohoda č. 108-001/§51/2014/ŠR
Zmluva č. 861-11-5205/2014
Zmluva o dielo
Darovacia zmluva
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytnutí služieb - audit
Zmluva o poskytnutí služieb - kons. audit
Dohoda č. 12/§52/2015/ŠR
Dohoda č. 81/§52a/2015/NPVAOTP-5
Dohoda č. 22/2015/§54-VZ str.1-6
Dohoda č. 22/2015/§54-VZ str.7-12
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnut. č. 1/2015
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k tech. vyb. č. 2/2015
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy o prevode vlastn. k tech. vyb. č. 2/2015
Zmluva o podnájme bytového domu č. 3/2015
Nájomná zmluva č. 1/2015
Nájomná zmluva č. 2/2015
Nájomná zmluva č. 3/2015
Nájomná zmluva č. 4/2015
Nájomná zmluva č. 5/2015
Nájomná zmluva č. 6/2015
Nájomná zmluva č. 7/2015
Nájomná zmluva č. 8/2015
Nájomná zmluva č. 9/2015
Nájomná zmluva č. 10/2015
Nájomná zmluva č. 11/2015
Nájomná zmluva č. 12/2015
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve k prevode vlastníctva č. 1/2015
Zmluva o terminovanom úvere č. 20/004/15
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24198/14-Ne/2015
Záložná zmluva č. 400/472/2015
Zmluva o úvere - ŠFRB str. 1-5
Zmluva o úvere - ŠFRB str. 6-11
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 7
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 10
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 12
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov...str.1-8
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov...str.9-16
Zmluva č. 0053-PRB/215 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Zmluva o spolupráci a poradenstve 1. časť
Zmluva o spolupráci a poradenstve 2. časť
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/§52a/2015/ŠR
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 8
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 10
Mandátna zmluva č. 1/2015
Nájomná zmluva č. 14/2015
Nájomná zmluva č. 15/2015
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Dohoda č. 15/17/010/85
Dodatok č. 1/2015 k Zmluve zo dňa 28.01.2008:Aku-trans
Zmluva o poskytnutí služieb (audit)
Dohoda č. 4/§52a/2016/NPPZVAOTP
Príkazná zmluva č. 3/2016/SB
Dohoda č. 38/§52a/2016/ŠR 1-4.str.
Dohoda č. 38/§52a/2016/ŠR 5-10.str.
Dohoda č. 16/17/054/19-ŠnZ 1-5. str.
Dohoda č. 16/17/054/19-ŠnZ 6-11. str.
Dohoda č. 89/§52a/2016/ŠR
Zmluva o pôžičke
Zmluva o poskytovaní služieb v odp.hospodárstve
Nájomná zmluva č. 16
Záložná zmluva č. 400/472/2015
Darovacia zmluva
Záložná zmluva č. 0053-PRB/2015/Z
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Zmluva o účte
Zmluva o dielo - sanácia čiernych skladok odpadov
Zmluva o poskytovaní účtovníckych prác
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Zmluva o poskutnutí služieb (audit)
Zmluva o dielo (Obec - RRA NZ)
Dohoda č. 16/17/010/58 ( Obec - UPSVR NZ)
Dohoda č. 16/17/012/69
Zmluva o vykonávaní činnosti v oblasti CO, HM, PO
Zmluva o dielo
KÚPNE ZMLUVY
Kúpne zmluvy
Kúpna zmluva č. 1/2011 - DIOS Slovakia,s.r.o.- 1.strana
Kúpna zmluva č. 1/2011 - DIOS Slovakia,s.r.o.-2. strana
Kúpna zmluva č. 1/2011 - DIOS Slovakia,s.r.o. - 3. strana
Kúpna zmluva "Obec Nána - Antalíková G." 1.strana
Kúpna zmluva "Obec Nána - Antalíková G." 2.strana
Kúpna zmluva "Obec Nána - Šmida A. 1.strana
Kúpna zmluva "Obec Nána - Šmida A. 2.strana
Kúpna zmluva "Obec Nána - Šmida A. 3.strana
Kúpna zmluva č. 12/335/L13.0659.09.0005/KZ_P_TS - 1. str.
Kúpna zmluva č. 12/335/L13.0659.09.0005/KZ_P_TS - 2. str.
Kúpna zmluva č. 12/335/L13.0659.09.0005/KZ_P_TS - 3. str.
Kúpna zmluva "Obec Nána - I.T. Concordia", 5. str.
Kúpna zmluva "Obec Nána - I.T. Concordia", 4. str.
Kúpna zmluva "Obec Nána - I.T. Concordia", 3. str.
Kúpna zmluva "Obec Nána - I.T. Concordia", 2. str.
Kúpna zmluva "Obec Nána - I.T. Concordia"
Rámcová dohoda na dodanie tovaru 1.str.
Rámcová dohoda na dodanie tovaru 2.str.
Rámcová dohoda na dodanie tovaru 3.str.
Rámcová dohoda na dodanie tovaru 4. str.
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti 1 str. Uzsák I.
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti 2 str. Uzsák I.
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti 3 str. Uzsák I.
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti 4 str. Uzsák I.
Zámenná zmluva - Miloš Husár 1.str
Zámenná zmluva - Miloš Husár 2.str
Zámenná zmluva - Miloš Husár 3.str
Zámenná zmluva - Mgr. Pavol Čúzy a manž. 1.str
Zámenná zmluva - Mgr. Pavol Čúzy a manž. 2.str
Zámenná zmluva - Mgr. Pavol Čúzy a manž. 3.str
Dodatok ku zmluve - I. Uzsák 1.str.
Dodatok ku zmluve - I. Uzsák 2.str.
Dodatok ku zmluve - I. Uzsák 3.str.
Dodatok č. 2 ku zmluve - I. Uzsák 1.str.
Dodatok č. 2 ku zmluve - I. Uzsák 2.str.
Dodatok č. 2 ku zmluve - I. Uzsák 3.str.
Dodatok č. 1 ku zmluve - H. Kottrová
Dodatok č. 1 ku zmluve - H. Kottrová 2.str.
Dodatok č. 1 ku zmluve - H. Kottrová 3.str.
Kúpna zmluva o prevode hnuteľných vecí - Obec - E. Dániel
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 1.str.
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - pokračovanie
kúpna zmluva - Čurda V. a manž. 1 str.
kúpna zmluva - Čurda V. a manž. 2 str.
kúpna zmluva - Čurda V. a manž. 3 str.
Zámenná zmluva: Obec Nána - ZsVS
Kúpna zmluva: Obec Nána - Melečky, Melečkyová
Kúpna zmluva: Obec Nána - Pataši, Patašiová
Kúpna zmluva: Obec Nána - Kozák, Kozáková
Kúpna zmluva: Obec Nána - Zs. distribučná, a.s.
Dodatok č. 2 - Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehn. č. 1/2015
Dodatok ku kúpnej zmluve - Pataši
Dodatok ku kúpnej zmluve - Kozák
Dodatok č. 3 kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnut. č. 1/2015
Kúpna zmluva: Obec Nána - Zs. distribučná, a.s.-dodatok č. 1
Kúpna zmluva: Svätojánsky vrch - Obec Nána
Rámcová kúpna zmluva (Školská jedáleň - potraviny)
Kúpna zmluva: Obec Nána - Brellík, Brellíková
FAKTÚRY
Faktúry, objednávky
fa č. 2000000067
fa č. 160056533
fa č. 7110100061
fa č. 2028019827
fa č. 010160086070
fa č. 100100132
fa č. 2010121607
fa č. 2010438
fa č. 2010442
fa č. 6721823656
fa č. 6721823656 pokr.
fa č. 027/2010
fa č. 201000043
fa č. 62/2010
fa č. 01/2011
fa č. 201012/31N
fa č. 2010914
fa č. 102640
fa č. 100410565
fa č. 3019000458
fa č. 8791369782
fa č. 0153948021
fa č. 20110047
fa č. 7010001
fa č. 50107382
fa č. 02110020
fa č. 111201022
fa č. 111200476
fa č. 110013
fa č. 110410014
fa č. 110100006
fa č. 720110081
fa č. 1104012
fa č. 02110045
fa č. 110100004
fa č. 2011010037
fa č. 2011012
fa č. 110100004
fa č. 800279
Dohoda 2. str.
Dohoda 1. str.
Obj. č. 4/2011
Fa č. 11018
Fa č. 2012014
Objednávka č. 5/2013
fa č. 3010001182
fa č. 0013/2013
fa č. 2130124 Novoconsulting
fa č. 26/2013 Horváth Š.
fa č. 20130675 ekoreál
fa č. 2013196 Ave
fa ave č.2013233
fa rwe č.3010001182
Fa č. 013/2013 Ing Bréda
fa č. 2134331 nomiland
fa rwe č.3010001182
fa.č. 2013284
fa č. FV6130171
fa č. 3010001182-okt.
fa č. 2013322
fa č. FO1314011
fa RWE
fa č. 2013357
fa č. 301000118212
fa č. 2013404
fa ave č. 2014009
fa rwe č.3010001182- febr.2014
fa rwe č.3010001182- marec 2014
fa ave č. 2014048
Profis s.r.o. č.fa 2014/013
fa rwe č. 3010001182 apríl 2014
fa ave č. 2014091
fa rwe č. 3010001182 máj 2014
fa ave č. 2014143
fa rwe č. 3010001182 jún 2014
fa ave č. 2014182
fa ave č. 2014226
fa rwe č. 3010001182 september 2014
fa č. 2014018
fa Ave č. 2014413
fa č. 2014084
fa č. 2014447
fa rwe č. 3010001182 december 2014
fa č. 14VVF0092
fa č. 2014497
fa 2015013
fa č. 2015042
fa rwe
fa vse
fa vse
fa rwe
fa č. 2015081
fa č. 150004
fa č. 150006
fa č. 2015015
fa č. 2015016
fa č. 2015163 Kom. služby
fa č. 2015018
fa č. 150007
fa č. 150009
fa VSE č. 2850035151
Objednávka - plyn.prípojka
Objednávka - el.prípojka
fa č. 2015225
fa č. 2015027
fa č. 24/2015
fa č. 102015
fa VSE č. 2850035151 08
fa č. 2015274
fa reamost
fa reamost sept.
fa VSE č. 2850035151 09
Fa č. 2015043
Fa č. 2015044
fa Ekoreál
fa kom. služby
fa VSE
fa RWE
fa č. FV6150182 Novoaudit
Fa č. 2015090 Ekoreál
fa RWE3010001182-11
fa reamost nov.
fa č. 2015417
fa č. 5/2015
fa č. 20151178
fa RWE dec.
fa č. 2015464 KS
fa reamost dec.
fa č. 150236
fa č. 2015509
fa 2016014
fa č. 3010001182 febr.
fa č. 28950035151 VSE
fa č. 2016047 KS
RWE fa 04/2016
KSOH fa č. 2016090
fa VSE
KSOH fa č. 2016155
fa KSOH č. 2016210
fa KSOH č. 2016280
fa č. 160039
fa VSE č. 2850035151
fa Ekoreál
KSOH fa č. 2016396
COOP Servis fa č. 20162071
KSOH fa č. 2016449
innogy fa č. 4494035354
Ekoreál fa č. 20161066
VSE fa č. 2850035151
innogy fa č. 4464499003
KSOH fa č. 2016504
fa č. 160233 - Jednota NZ
fa č. 4494040236 innogy
Cranium computer fa
Firma KÉGEL fa č. 20160026
KSOH fa č. 2016609

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné