•  
  •  

Samospráva

Poštová adresa úradu:
Obec Nána
Madáchova 2559/57
943 60 Nána

IČO: 00800279,  DIČ: 2021074176

Tel.: +421 36 285 80 31

Služobný mobil: +421 911 346 877

Starosta obce: Dezider Molnár, e-mail: starosta@obecnana.sk+421 36 285 80 30

Zástupca starostu:  Ladislav Juhász

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Imrich Hopka
  • Jaroslav Jung
  • Ladislav Juhász
  • Mária Kanozsaiová
  • Gabriel Khéli
  • Michal Kohút
  • Zsolt Nemes


Pracovníčky OcÚ: 

Hlavná kontrolórka obce:

Úradné hodiny: 

Pondelok   7:30 - 15:30                     
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 15:30

Stavebná agenda:                                         Úradné hodiny:  

tel. č.:  0911 26 88 34                                                                                                      

Ing. Brigita KRAKOVSKÁ                                  pondelok: 8 - 12   13 - 15:30  
Sv. Štefana č. 79, 4.posch.                               utorok:                    13 - 15:30          
943 01 Štúrovo                                                   piatok:       8 - 12

 
                                                                                             

Komisie pri OZ:
Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy obecného majetku, regionálnej politiky, výstavby a územného plánovania:
Predseda: Imrich Hopka
Členovia: Jaroslav Jung, Gabriel Khéli
Z radov občanov:

Komisia kultúrna, športu a školstva: 
Predseda: Mária Kanozsaiová
Členovia: Michal Kohút, Zsolt Nemes
Z radov občanov:

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

členovia: Mária Kanozsaiová, Gabriel Khéli, Zsolt Nemes

Školstvo: 
Riaditeľka základnej školy s VJM: PaedDr. Anita Szúnyogh 
Učiteľky: Mgr. Ildikó Végh

Náboženstvo: PaedDr. Angelika Ugriková
Anglický jazyk:  Mgr. Monika Dorna, Phd
Školský klub: Veronika Babiaková
Tel.:  0911 281 432, +421 36 285 80 34
Člen Rady školy: Mária Kanozsaiová

Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským: 
Riaditeľka: Bc. Judit Szénási 

Učiteľky: Aneta Halasi, Bc. Erika Eppingerová, Rastislava Fűriová, Marieta Rajnoha-MD

Školníčka, upratovačka: Terézia Matušová, Adriana Kohútová

Tel.:  0911 346 919, +421 36 285 80 35
Člen Rady školy: Zsolt Nemes


Školská jedáleň: vedúca Judita Valientová
Mária Taplová,   Katarína Kosztolányiová
Tel.: +421 36 285 80 36

Šport: 
Telovýchovná jednota 
Predseda: Zoran Ivanič
Členovia výboru: Gábor Khéli, Ladislav Ecsek, Gabriel Vlacsuha, JUDr. Tomáš Béreš
Pokladník: Katarína Gibová 

Stolný tenis, občianske združenie: predseda  Dionýz  Matuska,  podpredsedovia  Ferenc Simon,  Ing. Július Kamanca

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné