•  
 •  

Samospráva

Poštová adresa úradu:
Obec Nána
Madáchova 2559/57
943 60 Nána

IČO: 00800279,  DIČ: 2021074176

Tel.: +421 36 285 80 31

Služobný mobil: +421 911 346 877

Poverený starosta obce: Ladislav Juhász (od 13.05.2024) e-mail: starosta@obecnana.sk+421 36 285 80 30

Zástupca starostu: -----------------------

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Imrich Hopka
 • Jaroslav Jung
 • Ladislav Juhász
 • Mária Kanozsaiová (vzdala sa mandátu od 01.04.2024)
 • Gabriel Khéli
 • Michal Kohút
 • Zsolt Nemes
 • Erik Pál (od 15.04.2024)


Pracovníčky OcÚ:

 • Katarína GIBOVÁ - dane a poplatky, rozhlasové relácie, overovanie, tel.: +421 36 285 80 33  e-mail: dane@obecnana.sk
 • Mgr. Erika HINDI  - rozpočtové účtovníctvo, overovanie,  tel.: +421 36 285 80 32   e-mail: ekonom@obecnana.sk
 • Mgr. Anikó BARUSOVÁ - referent Ocú, evidencia obyvateľstva,  e-mail: referent@obecnana.sk , tel.: +421 36 285 80 31
 • Gabriela SÓKIOVÁ - sekretariát, mzdy a personalistika, tel.: +421 36 285 80 31, e-mail: sekretariat@obecnana.sk

Hlavná kontrolórka obce:

Úradné hodiny: 

Pondelok   7:30 - 15:30                     
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 15:30

Stavebná agenda:                                         Úradné hodiny:  

tel. č.:  0911 26 88 34                                                                                       

Ing. Brigita KRAKOVSKÁ                                  pondelok: 8 - 12   13 - 15:30  
Sv. Štefana č. 79, 4.posch.                               utorok:                    13 - 15:30          
943 01 Štúrovo                                                   piatok:       8 - 12

 
                                                                                             

Komisie pri OZ:
Komisia finančná, podnikateľskej činnosti, správy obecného majetku, regionálnej politiky, výstavby a územného plánovania:
Predseda: Imrich Hopka
Členovia: Jaroslav Jung, Gabriel Khéli
Z radov občanov:

Komisia kultúrna, športu a školstva: 
Predseda: Michal Kohút
Členovia: Erik Pál, Zsolt Nemes
Z radov občanov: Mária Kanozsaiová

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

členovia: Erik Pál, Gabriel Khéli, Zsolt Nemes

Školstvo: 
Riaditeľka základnej školy s VJM: PaedDr. Anita Szúnyogh 
Učiteľky: Mgr. Ildikó Végh

Náboženstvo: PaedDr. Angelika Ugriková
Anglický jazyk:  Mgr. Monika Dorna, Phd
Školský klub: Veronika Babiaková
Tel.:  0911 281 432, +421 36 285 80 34
Člen Rady školy: Erik Pál

Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským: 
Riaditeľka: Bc. Judit Szénási 

Učiteľky: Aneta Halasi, Bc. Erika Eppingerová, Rastislava Fűriová, Marieta Rajnoha-MD

Školníčka, upratovačka: Terézia Matušová, Gyetvenová Mária

Tel.:  0911 346 919, +421 36 285 80 35
Člen Rady školy: Zsolt Nemes


Školská jedáleň: Judita Valientová-vedúca, mobil: +421 917 378 931

Mária Taplová,  Ing. Marta Csókásová, Adela Hubík
Tel.: +421 36 285 80 36

Šport: 
Telovýchovná jednota 
Predseda: Zoran Ivanič
Členovia výboru: Gábor Khéli, Ladislav Ecsek, Gabriel Vlacsuha, JUDr. Tomáš Béreš
Pokladník: Katarína Gibová 

Stolný tenis, občianske združenie: predseda  Dionýz  Matuska,  podpredsedovia  Ferenc Simon,  Ing. Július Kamanca

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné