•  
  •  

Súčasnosť

Naši obyvatelia sú si vedomí toho, že žijú v obci s bohatou tradíciou, kde spoločne chránime a zveľaďujeme dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Živiac sa z minulosti žijeme súčasnosťou a budujeme budúcnosť. 
Historické búrky 20. storočia poznačili dejiny obce. Napriek tomu naša obec prešla veľkou premenou a od r. 1991, kedy sa osamostatnila, napreduje dinamickým rozvojom. Infraštruktúra je na pomerne dobrej úrovni.
V centre obce sa nachádza kultúrny dom, v ktorom mal sídlo obecný úrad a pošta. Obecný úrad sa nedávno presťahoval do obnovenej obecnej nehnuteľnosti, kde sú zabezpečené vhodné podmienky na vybavovanie úradných záležitostí občanov. 
Kultúrny dom, ako hovorí aj pomenovanie, slúži kultúre. Usporiadavajú sa tu rôzne kultúrne podujatia. V tejto budove dostala miesto knižnica, je zariadená miestnosť pre internetový prístup a jednu miestnosť využíva MO Csemadoku. Na prízemí naďalej ostala prevádzka pošty. 
Pri cintoríne bola v r. 2007 postavená moderná autobusová zastávka, ako aj pri križovatke ulíc Madáchovej a Spojovacej. 
Tak isto v centre obce sa nachádza dedičstvo našich predkov, obecný park, ktorý zdobili krásne ružové kríky a fontána, ktorej tvar päťcípej hviezdy pripomína minulosť. Nadnes obec začala s obnovou celého parku, z finančných  prostriedkov, ktoré získala vo forme dotácií, rozšírením o detské ihrisko, a takto mieni vytvoriť príjemné oddychové prostredie pre tu vyrastajúcu mládež, pre našich občanov aj pre návštevníkov. 
Popri miestnom futbalovom ihrisku obec prevádzkuje kemping, ktorého obnovu a rozšírenie v r. 2007 schválilo obecné zastupiteľstvo. Je zhotovená projektová dokumentácia na 6 jednoposchodových rekreačných chát, so zabezpečením prostredia na nerušený oddych pre dovolenkujúcich.
Od r. 2003 obec každoročne usporadúva deň obce, v rámci ktorého boli vysvätené symboly našej obce.
V chotári obce sa nachádzajú pozemky miestnych gazdov, "Hegyfarok", kde asi najviac vidieť ako uteká čas. Veľa domčekov a pivníc tzv. hajlochov je opustených. Pravdepodobne čakajú na nástup novej generácie vinohradníkov.
Či sa to splní, ukáže čas.
Na Hegyfarku sa nachádza aj chránené územie "Vŕšok", ktoré bolo vytvorené na ochranu vzácnej xerotermofilnej flóry a fauny v r. 1965. Na území platí 4. stupeň ochrany, je súčasťou európskej siete chránených území NATURA 2000.
Samospráva obce v r. 2007 tu postavila informačnú tabuľu za podpory krajského úradu životného prostredia a vďaka drevorezbárovi  Andrásovi Ácsovi.
Od roku 2004 má obec schválený Územný plán a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.            

Nána, 2007

Úradné hodiny

Pondelok: 09:00 - 12:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 09:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 09:00 - 12:00

Hodiny pre verejnosť od 08.02.2021

až do odvolania v neodkladných prípadoch.

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné