•  
  •  

SODB 2021


Doplňujúce informácie

Pre koho je určené asistované sčítanie Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie Samospráva na území obce zriadila kontaktné miesto. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

További információ
Kinek szól a támogatott népszámlálás?
Mindenkinek, aki nem tudta végre hajtani az önszámlálást, mert nem volt hozzáférése
az internethez,a számítógéphez, a táblagéphez, vagy nem tudott elektronikusan 
önszámlálódni az online időszakban.
Hogyan történik a támogatott népszámlálás
Az önkormányzat kapcsolattartó pontot hozott létre a községi hivatal épületében.
Technológia és helyhez kötött asszisztens itt elérhető. A lakos kérheti az asszisztens 
segítségét és az állandó asszisztens számítógépet biztosít a népszámlálás 
végre hajtásához. Ha munkaidőben nem tud a lakos eljutni a 
kapcsolattartóhoz, mobil asszisztenst kérhet otthonra az önkormányzat vagy
a 02/20924919 telefonszám felhívásával. A mobil asszisztens telefonon felveszi 
a kapcsolatot a lakóval,és megállapodik a pontos időpontban, amikor a népszámlálást
a lakó otthonában elvégzi. Higiéniai és járványügyi intézkedések 
(arcmaszk, távolság, védőeszközök használata) mind a kapcsolattartó ponton, 
mind magában a háztartásban érvényesek.

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že tí ktorí sa nezapojili do samosčítania obyvateľov k 01.01.2021 z dôvodu, že nemajú prístup k internetu alebo z iného dôvodu, máte možnosť využiť asistované sčítanie pomocou zamestnancov obecného úradu do 13.06.2021.

Imobilní občania môžu požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás po predchádzajúcej dohode navštívi vo Vašej domácnosti.

Vyzývame Vám, aby ste využili zákonom danú možnosť sčítania.

Tisztelt lakosság,

felhívjuk a figyelmüket, hogy akiknek nem volt lehetőségük az önszámlálódást végre hajatni, internet hiányában vagy egyébb okból, kérjék az asszisztált népszámlálást a helyi községi hivatalban legkésőbb 2021. június 13.-ig.

Van lehetőség mobil asszisztenst is kérni, aki előzetes egyeztetés alapján felkersi Önöket otthonukban.

Kérjük Önöket, hogy éljenek törvényadta lehetőségükkel.

https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat

Predseda Štatistického úradu SR Ing. Alexander Ballek vydá rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov prebehlo od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Výsledok elektronického sčítania k 31.03.2021: 81,06 %

https://www.scitanie.sk

(388.43 kb)
Ministerstvo vnútra SR
Informácie HU - Magyar nyelvű tájékoztató
(388.46 kb)
Informácie k asistovanému sčítaniu obyvateľov - 2021
Információk az asszisztált népszámláláshoz - 2021
(27 kb)
Rozhodnutie o začatí dosčítavania.
č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021
(259.63 kb)
(287.78 kb)

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné