•  
  •  

PROGRAM Mládež v akcii

Általános információ


Fiatalok Lendületben Program 
Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék 

Tokod Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Fiatalok Lendületben Program – Ifjúsági Cserék alprogram keretén belül. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósága támogatást nyújtott a program megvalósításához. 

A pályázat címe: Ifjúsági csere a környezetvédelem jegyében 

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut. A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában. 

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései: 
• a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre; 
• a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban; 
• a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése; 
• hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez; 
• az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása. 
A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak meg. 

1. Európa-polgári szerep 

A Fiatalok Lendületben Program kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a benne részt vevő fiatalok tudatában legyenek európaiságuknak, és ezért bátorítja a fiatalokat, hogy olyan európai kérdésekről gondolkodjanak, mint az Európa-polgárság és az Európai Unió építése és jövője. 

2. A fiatalok társadalmi részvétele 

Alapvető prioritás továbbá a fiatalok részvétele a demokráciában. Ennek értelmében a Program bátorítja a fiatalokat, hogy aktívan éljenek állampolgári szerepükkel; ez a cél három szinten valósul meg: 
• növelni a fiatalok aktív részvételét saját közösségük civil társadalmi életében; 
• növelni a fiatalok aktív részvételét a képviseleti demokráciában; 
• a részvételi, participációs nevelés különböző formáinak fokozott támogatása. 
3. Kulturális sokszínűség 

A kulturális sokféleség, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet elleni harc is elsődleges a Program számára. A különböző kulturális, etnikai és vallási háttérrel rendelkező fiatalok közös tevékenységeinek támogatásával a Program a fiatalok interkulturális tanulását kívánja elősegíteni. A projektek kialakításának és megvalósításának szempontjából ez azt jelenti, hogy a részt vevő fiataloknak tisztában kell lenniük az adott projekt interkulturális dimenziójával, valamint, hogy a különböző résztvevők egyenlő arányban jelennek meg a projektben. 

4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása 

A Program kiemelt célja, hogy a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok is egyformán hozzáférjenek a Program kínálta lehetőségekhez és támogatásokhoz. Ennek érdekében a részt vevő szervezeteknek kerülniük kell a társadalom bizonyos csoportjait érintő kirekesztést. A Fiatalok Lendületben Program mindenkié, így kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális szükségletekkel bíró fiatalok bevonására. 

A Program további általános prioritásait az Európai Bizottság éves szinten fogalmazza meg, emellett az egyes nemzeti irodák ill. döntéshozó testületek is megfogalmazhatnak és megjelölhetnek helyi prioritásokat. 

A Fiatalok Lendületben Program által képviselt és hangsúlyozott alapelvek: 

1. a nem- formális és informális tanulás 

A formális oktatási rendszertől független, ill. azt kiegészítő, a fiatalok önkéntességén és kezdeményezésén alapuló, résztvevő-központú pedagógiai megközelítés révén a fiatalok képességei és készségei ill. személyisége fejlődik, társadalmi részvételük fokozódik. 

2. a nem- formális tanulás elismerése 

A Youthpass (az Europass mintájára) mint a Fiatalok Lendületben program „elismerő oklevele" dokumentálja és igazolja a projektek megvalósítói és résztvevői számára, hogy nemformális tanulási tapasztalattal rendelkeznek. 

3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése 

A Programból támogatást nyert projektekkel szemben elvárás az, hogy tájékoztassák a szélesebb nyilvánosságot a Bizottság támogatásáról, és a Fiatalok Lendületben Programról. 

4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése 

Az ún. valorizáció során a projektekből származó eredményeket és tapasztalatokat a résztvevők a legteljesebb mértékig kiaknázzák, a megjelenő értékeket az európai fiatalok minél szélesebb köre számára hasznosíthatóvá teszik. 

5. a diszkrimináció-ellenesség 

A Programban minden fiatal részt vehet fajra, nemre, vallási vagy hitbéli meggyőződésre, testi vagy szellemi fogyatékosságra, ill. szexuális orientációjukra alapuló hátrányos megkülönböztetés nélkül. 

6. a férfi-nő esélyegyenlőség 

A férfiak és a nők esélyegyenlősége az európai politikákban horizontálisan megjelelő irányelv. A Fiatalok Lendületben Program szem előtt tartja a nemek egyenlő arányú részvételét minden egyes alprogram vonatkozásában. 

7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme 

A Program összefüggésében a gyermekek védelme az olyan eshetőségekre és veszélyforrásokra való körültekintő felkészülést és azok megelőzését jelenti, amelyek a projektek során a fiatalokat érinthetik, legyen az nem megfelelő viselkedés, szexuális vagy érzelmi zaklatás, interkulturális feszültségek, balesetek, tűzesetek stb. 

8. a többnyelvűség 

Ezen alapelv két fő pillére a többnyelvű Európa, és a többnyelvű társadalmak építése, és az állampolgárok ösztönzése idegen nyelvek elsajátítására. 


„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi és az Európai Bizottság, valamint a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósága nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.” 


Tokod, 2012. május 30. 


A projektmenedzsment

Mládež v akcii / Fiatalok lendületben - Logo

  • Logo 1
    23.01.2017 | 110.36 kb
  • Logo
    23.01.2017 | 119.12 kb

Plakát

Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék

120501 cikk a májusi kopogtatóba

Pályázati tájekoztató

120604 cikk a júniusi kopogtatóba

Pályázati tájekoztató

Általános információ.

Pályázati útmutató

Fiatalok lendületben programterv

Fiatalok Európáért - Ifjúsági cserék

120905 cikk a szeptemberi kopogtatóba

Pályázati tájekoztató

Megvalósult program

Ifjúsági cserék

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Ostatné